MUDr. Michal Kryl

Kdo jsem?

MUDr. Michal Kryl (nar. 1966)

 • Lékář
  • 2 atestace, 28 let praxe v psychiatrii
  • 10 let vedoucí lékař psychoterapeutického odd. Psychiatrické kliniky FN Olomouc, odborný asistent katedry psychiatrie LF UP Olomouc
  • 6 let primář psychoterapeutického a psychosomatického odd. Psychiatrické léčebny Šternberk
 • Psychoterapeut
  • absolvent psychoterapeutického výcviku daseinsanalyticky orientovaného u institutu VIAP – PVŠPS Praha
  • držitel funkční specializace MZ v psychoterapii
  • absolvent řady psychoterapeutických kurzů – relaxační metody, práce s tělem v krizi, výklad snů, aj.
 • Lektor
  • vedoucí akreditovaných výcvikových programů ve skupinové psychoterapii, vzdělávacích kurzů pro zdravotníky
 • Vysokoškolský učitel
  • Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc
  • Lékařská fakulta UP Olomouc
  • Katedra psychologie FF UP Olomouc
  • institut OUSHI při Teologické fakultě UP Olomouc
 • Člen odborných společností
  • Člen České Psychiatrické společnosti ČLS JEP
  • Člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
  • Místopředseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP
  • Člen České daseinsanalytické společnosti
  • Psychoterapeut registrovaný Seznamu psychoterapeutů ČR

Publikační činnost

Telefon: +420 737 504 405
E-mail: michal.krylⓐseznam.cz

Objednávky nových klientů, prosím, výhradně cestou SMS či e-mailu.

Ordinační hodiny

V poradně
Úterý a středa
09:00 – 17:00
Případně dle domluvy

E-mailem či telefonicky
Kdykoliv

2021 © Made by Klára Ungrová
ungrova.klara@gmail.com