Pomocná ruka

CO

nabízím?

PRO KLIENTY

Svým klientům nabízím kvalifikovanou pomoc formou individuálních sezení (konzultací) vycházející z humanistických principů pohledu na člověka. Centrem mého zájmu je pro mne celý člověk se svým duševním, tělesným i duchovním rozměrem, nikoli jen jeho část zredukovaná na psychické nebo biologické pochody.

Nepracuji se znesvobodňujícími termíny jako je přenos, odpor, projekce, ani metodou nácviku, odměn a trestných bodů.

Nabízím v případě zájmu klienta i  výklad snů, avšak nikoli samoúčelně a “z touhy po senzaci”. Cílem je obohacení celé systematické práce o prvek vnášející porozumění svému životu „jinak“, často s hlubším vhledem. Sny nevykládám dogmaticky podle svých vlastních myšlenkových konstruktů nebo umělých teorií či předem sepsaných snářů, ale vycházím v jejich analýze z toho, k čemu dospěl sám snící, pomáhám mu zorientovat se v jejich komplikovanosti, aby se z nich mohlo ukázat to podstatné.

V rámci nácviku relaxace používám metodu základního a vyšších stupňů Schultzova autogenního tréninku nebo Jacobsonovy progresivní myorelaxace.

Výklad snů

Za významnou součást péče o osobní rozvoj považuji práci se sny. Ve snech probíhají nejrůznější děje a situace, které poukazují
k reálným vztahům snícího k sobě, ke světu
a k lidem. Sny se tak stávají důležitým vodítkem k hledání jejich pravé podoby. Ze snů vystupuje způsob života, zjevují se strachy, úzkosti, traumatické zážitky. Práce se snovým obsahem obohacuje a prohlubuje péči o duši v její individuální
(i skupinové) podobě.

Nebe

PRO ODBORNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Svým kolegům z pomáhajících profesí (lékaři, psychologové, sociální pracovníci)
nabízím individuální nebo týmovou supervizi, zohledňující jejich přání, potřeby a požadavky.

Ceník

Pro klienty

Individuální psychoterapie 50 min

1000,- Kč

Pro odborníky

Individuální supervize 50 min

1200,- Kč

Supervize pro organizace 50 min

1500,- Kč

Telefon: +420 737 504 405
E-mail: michal.krylⓐseznam.cz

Objednávky nových klientů, prosím, výhradně cestou SMS či e-mailu.

Ordinační hodiny

V poradně
Úterý a středa
09:00 – 17:00
Případně dle domluvy

E-mailem či telefonicky
Kdykoliv

2021 © Made by Klára Ungrová
ungrova.klara@gmail.com