mudr. michal kryl

Péče o duši

Terapie MUDr. Michal Kryl

“Z tvé zranitelnosti vzejde tvá síla.”

– Sigmund Freud

Psychoterapeutické poradenství jako cesta

Neustále se zrychlující životní tempo, zpovrchnění hodnot a konzumní styl života se ukazuje jako spoluurčující faktor četných osobních
a vztahových krizí, rozpadů rodinného systému, úzkostných
a depresivních prožitků člověka.

Řada lidí si nese negativní zážitky z dětství a dospívání (deprivace, domácí násilí, sexuální zneužívání, aj).

Následky takových dějů vidíme i v dospělosti, ať už v podobě úzkostných poruch, depresivních poruch nebo poruch osobnosti.

Psychosomatické poruchy

Medicína se stále více potýká s tzv. psychosomatickými poruchami a onemocněními.
Ty odrážejí mimo jiné vliv stresující zátěže plynoucí z tlaku na výkon, extrémního
pracovního tempa a zanedbané péče jak o sebe, tak o své nejbližší.

Náš organismus vysílá svými symptomy signály přetížení a diskomfortu. Bohužel často neúspěšně. Bez našeho povšimnutí se tak postupně vyčerpává a hroutí až do podoby organických změn, jako jsou chronické a léčbě vzdorující záněty (často autoimunitní povahy).

Doba koronavirová

Náhlá či dlouhodobá psychická zátěž a stres provázející ekonomickou krizi, která je spojená s existenční nejistotou a strachem ze ztráty zaměstnání, dokáží v lidském organismu vyvolat řadu patologických změn.

Mohou se objevit nutkavé myšlenky na proběhlou negativní událost či temné vyhlídky do budoucna, pocity viny, potíže se spánkem, přehnaná podrážděnost, zvýšená lekavost, úzkost, nemožnost se uvolnit, ale také zvýšený krevní tlak, bušení srdce, bolesti páteře a hlavy a mnohé další.

Sociální izolace vede u člověka k postupně sílícím pocitům osamění, ztrátě sebejistoty, nárůstu úzkosti. Přidruží-li se k tomu ještě ztráta blízké osoby, mohou tyto zátěžové události vést až k pocitu ztráty životního smyslu
a plíživému rozvoji deprese, včetně sebevražedných sklonů.

Nezažili jsme v posledních desetiletích dobu tak příznačnou pro všechny výše uvedené jevy, než je doba koronavirové pandemie…

Osobní růst

Cesta osobního růstu

Jednou z cest vedoucích k nápravě a úzdravě, kterou Vám nabízím, je systematická péče o duši. Ta probíhá formou individuální terapeutické práce na sobě samém, svých problémech a potížích. Je takzvanou cestou osobního růstu.

Cílem této cesty je změna ve způsobu každodenního fungování, ve vědomém prožívání života, ale i ve změně postojů a chování. To vše vede k úlevě a větší spokojenosti se svým pobytem na světě.

Nejde o cestu snadnou. Je to spíše horská stezka plná zákrut a kamení, než pohodlný chodníček uprostřed parku. „Pohodlné“ užívání léků proti úzkosti bez motivace k hledání jejího zdroje je právě takovou příjemnou a nenáročnou nedělní vycházkou…

Nicméně radost ze zdolání překážek na náročné horské túře je nesouměřitelná s poklidným nicneděláním!

Relaxace

“Velmi užitečnou metodou pro Vás může být i nácvik
relaxační metody, kterou můžeme podle charakteru Vašich
obtíží společně ušít na míru.”

mudr. michal kryl

Supervize aneb “laskavý dohled”

Pro odborníky pracující s lidmi je v dnešní době vytvořeno již veliké množství programů a osvětových aktivit směřovaných mimo jiné k prevenci profesionálního postižení, především pak tzv. syndromu vyhoření (burn-out syndrome).

Nabízím v této oblasti možnost kvalifikované individuální či skupinové supervize, která odbřemeňuje, strukturuje a vnáší světlo do mnohých komplikovaných situací a vztahů s pacienty a klienty.

Supervizi chápu v daseinsanalytickém pojetí jako laskavý dohled.

Telefon: +420 737 504 405
E-mail: michal.krylⓐseznam.cz

Objednávky nových klientů, prosím, výhradně cestou SMS či e-mailu.

Ordinační hodiny

V poradně
Úterý a středa
09:00 – 17:00
Případně dle domluvy

E-mailem či telefonicky
Kdykoliv

2021 © Made by Klára Ungrová
ungrova.klara@gmail.com